Notater


Match 101 til 150 fra 3,650

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 73» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 16 okt 1805 begraven Jens Peder Christensen Skrædder i Borum en Søn Peder Jensen, 1 3/4 aar på Borum Kirkegård. Jensen, Peder (I4237)
 
102 16 sept 1819 født Ane Kierstine Sørensdatter. Forældre Søren Hoeg og Hustru Mætze Kierstine, Huusbeboere af Manstrup. Sørensdatter, Ane Kierstine (I4524)
 
103 16 sept. Copuleret Candidat Jacob Steenberg, Koerdegn til Domkirken i Aarhus og Jomfru Svanekier af Tolstrup Mølle. Familie F951
 
104 1670 Bor han i Flensborg og får sønnen Hans.
1675 borgerskab i Horsens.
1681 Gift med Elisabeth Pedersdatter Kolding, 4 børn.
Hun dør kort efter fødsel af 4. barn.
1682 Købmandsgård på Søndergade 17.
1684-93 Rådmand i Horsens.
1688 Horsens rigeste borger.
1690 Køber Jensgård ved Glud.
1694 Sælger købmandsgården til sønnen. 
Familie F1014
 
105 1685 ifølge Wiberg. Moth, Margrethe Kirstine (I405)
 
106 1686 blev han student i Ribe. Petrus Christiani Mulvadius .
 
Mulvad, Peder Christensen Præst (I3912)
 
107 17 April, Jochum Holst Skomager og Hustru Karen Anders Datter, 1 Liden Datter Døbt, kaldet Petronella Maria, frembaaren til Daaben af Hans ... Cathrina Holst og Hans errent Hustrue stod hos.
Faddere: Hans Jespersen Skoemagersvend, Jørgen Christensen Skoemagersvend, Jørgen Feldbereders Datter Karen. 
Holst, Petronella Marie Jochumsdatter (I3531)
 
108 17 dec Morten Iversen, Aftægtsmand Børstinggård, enkemand, 79 år.  Iversen, Gårdmand Morten (I1968)
 
109 17 feb begravet Rasmus Søgård af Fregerslev, 67 Aar Søegaard, Rasmus Rasmussen (I2089)
 
110 17 Februar begraven Christen Munchs Enke Anne Marie Munch, død d. 12. 49 ½ år. Munch, Anne Marie Sørensdatter (I295)
 
111 17 januar 1697 Peder Nielsens XXX i Colding xxx kaldet Niels Colding. Colding, Niels Pedersen (I4084)
 
112 17 jun copulerede Christen Slagters Datter Bodel af Fregerslev og Peder Pedersen af Witved Familie F855
 
113 17 juni trolovet Karlen Christen Nielsen og Pigen Maren Jepsdatter. Ægteviede 6 sønd. efter trinitatis. (15 juli) Familie F842
 
114 17 mar 1733 Lars Pedersen fra Aller med Wolborg Christin Jørgensdatter. Familie F1246
 
115 17 okt 1698 døbes Bold, en datter af Hans Christensen.
Det kunne være hende. 
Hansdatter, Bold (I3345)
 
116 17 oktober 1898 i Slukefterhuset, Emmerbølle, Bøstrup. Begravet i Lindelse. Caroline Hansine Holm, f. Kreutzer. Enke efter forhenværende Gaardejer Carl Eilertsen Holm i Herslev hvor han døde som Huslejer 1891. Hun var født i Nyborg d. 4 okt 1822. Kreutzer, Hansine Karoline (I3431)
 
117 17 sep begravet Rasmus Basse af Fregerslev, 64 Aar. Basse, Rasmus (I2087)
 
118 17 sept jordet Laurs Friises 2 piger = tvillinger 3 uger gl. Laursdatter, Magrethe (I131)
 
119 17 sept jordet Laurs Friises 2 piger = tvillinger 3 uger gl. Laursdatter, Else (I132)
 
120 17 søskende Fog, Martha Kathrine (I448)
 
121 1701- 13. past Trinitatis. Døbt Niels Jensens barn af Rasch Mølle, Anna. Nielsdatter, Anna (I4275)
 
122 1709, 21 april Jens Poulsen og Karen Lauridsdatters Søn af Hostrup Døbt kaldet Poul. Jensen, Fæstebonde Poul (I594)
 
123 1709, 27 dec Jens Poulsen og Karen Lauridsd. Familie F1084
 
124 1712 Rektor i Thisted, 1713 præst i Skinnerup, 1717 præst i Skæve. Mumme, Præst Hans Gjertson (I2585)
 
125 1721 Skærtorsdag, 10 apr. Jens Christensen i Bøgballe et barn til daaben kaldet Maren. Jensdatter, Maren (I4259)
 
126 1724 Nytårsdag dag hafde Christian af Selde et barn til dåben, navnlig Maren. Madamen på Kielgaard bar barnet. Knud var fæster på Kielgård. Christiansdatter, Maren (I4176)
 
127 1726 D. 25 September blef Søren Villadsen og Maren Hellesdatter copulerede. Familie F732
 
128 1726 Domini 4. Advent blev Søren Villadsens og hustrus barn af Nøtten døbt Else. Sørensdatter, Else (I1724)
 
129 1728 søndag 11 past Trinitatis blef Jens Wognsen og Mette Andersdatter trolovede. Copulerede Søndag 20 past Trinit. (10 okt) Familie F731
 
130 1730, 10 janu copulered Præst Hans Lunge af Sælde til Elisabeth Thøgersdatter af præstegården i Farsoe Kirke. Familie F1402
 
131 1731 Fer. 3 Nativit. (3. juledag)var Jens Vognsens og Hustrus Barn i Ferslev til Daaben og blev kaldt Peder. Wognsen, Peder Jensen (I1723)
 
132 1736 Magdalene Sybille Gregersdatter "salig Peter Wilhelm Høvinghofs" i Arvad Mølle.
Hun lånte 500 rdl. den 6. april 1736 af Hans Mortensen i Fillerup nederste mølle i Odder sogn. (LAN). Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol 1731-37. (B 24, 682). Fol. 629a-b. Hans Mortensen var broder til Peter Wilhelm Høvinghoffs første hustru Karen Mortensdatter †1715 i Nørre Mølle." (Ole Bech Knudsen).
1738 ejer Jens Risom. Skøde til Jens Risom, præst i Brande. Ager og eng: 1 tdr 1 skp 2 fjk. Mølleskyld: 5 tdr 2 skp. 
Gregersdatter, Møller Magdalene Sybille (I2988)
 
133 1739, Trolovede d. 26 Aprilis Christen Nielsen Liine og Maren Christensdatter Østergaard. Familie F703
 
134 1745 Trolovet 21. sept. Christian Frideric Degner, Skovrider og Skytte ved Engelsholm til en pige navnlig Maren Jensdatter ved Rasch Mølle, Møllerens DatterDatter sammesteds.
Copuleret 5 november Christian Frideric Degner til sin Brud Maren Jensdatter udi Raschs Mølle 
Familie F1477
 
135 1749 Søren Christensen Høeg og Maren Olufsdatter af Skræm deres Søn fød torsdag 1. Maj kaldet Christen. Høg, Husmand, tømmermand Christen Sørensen (I4569)
 
136 1751 - 17 okt blev jordet Niels Møllers Enke Anna Knudsdatter af Selde Mølle, 75 Aar. Knudsdatter, Anna (I4183)
 
137 1752, 4. juni. Husmd Christen Liine Alsbere (Alsbjerg)og Hustru et Barn til Daaben kaldet Ellen. Christensdatter, Ellen (I1663)
 
138 1753 Lars Smed og Maren Jensdatter af Lørsted. Dreng fød D. 16 Maj, Døbt Dom. Cantat (4 søndag efter påske = 20 Maj)kaldet Jens. Larsen, Boelsmand Jens (I1662)
 
139 1754 30 Juni. Jacob Rasmussens og Hustru Maren Christensdatters Barn af Westberg døbt Navnlig Zidsel.  Jacobsdatter, Zidsel (I593)
 
140 1755 2. søndag efter påske blev Jens Wognsen jordet 55 Aar, 6 maaneder og 14 dage. Wognsen, Jens (I1725)
 
141 1756 Anders Laursen af Manstrup, som døde d 13 Oct blev jordet Dom 18 p Trinitatis. Alder 77 Aar. Lauritssøn, Anders (I2739)
 
142 1758 10 sept blev Niels Iversens af Vester Møjbæk, hans Tvillinge Døtres Hjemme-Daab publiceret og Confirmeret. Den første næfnt Kirsten blev baaren af xxx hustru i Hinnerup. Og den anden næfnt Maren blev baaren af XXX Norringgaards hustru i Floutrup. Nielsdatter, Kiersten (I2027)
 
143 1759 xxxx var Peder Wognsens og Hustru Else Sørensdatters Barn til daaben kaldet Jens. Pedersen, Jens (I1695)
 
144 1760 Dom XIX ( 12 okt) Niels Søegaard begravet xxx 46 år gammel. Søgaard, Niels Christensen den yngste (I2649)
 
145 1761. 10 feb. trolovet ærlig og fortstandig ungkarl Jesper Larsen og Gudsfrygtige Pige Pernille Marie Jochumsdatter Holst. Viet 4 dec. Familie F1311
 
146 1762 Domini 1 Advent. Bernt Rosemejer Mulvad i Brøndum. Mulvad, Præst Bernt Rosenmeier (I3903)
 
147 1765 D. 10 September, Christen Mortensen i Lunde og Inger Marie Nielsdatter i Westermølle trolovede. Dom 20 p. Trin. (20 okt) ovenmeldte parter ægteviede. Familie F707
 
148 1766 - 16 maj Maren Sørensdatter i Rask Mølle. NB: 97 Aar gammel. Sørensdatter, Maren (I4282)
 
149 1766, Dom. 11 p. Trin. (10 aug) Christen Mortensen i Lunde og Hustru Inger Marie en Søn døbt og kaldet Niels. Christensen, Niels (I1677)
 
150 1767 Dom 3.de advent (14 dec. 1766) Christen Jensen Gaardmand fra Westermølle begr., 43 Aar. Jensen, Christen (I1683)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 73» Næste»