Notater


Match 151 til 200 fra 3,650

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 73» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 1767 Lauen, Peder Andersen og Kiersten Nielsdatter Familie F872
 
152 1767, Mads Andersen og Lisbeth Andersdatter fra Thorup's Søn Hans blev døbt d. 29 jun og var til Daaben d. 2. juli. Madsen, Husmand Hans (I4537)
 
153 1774 Jens Nielsen Skovfoged i Fajstrup og Ane Rasmusdatter Copuleret 17. juni Familie F869
 
154 1775, 8. jan. Jens Skovfogeds datter Dorthe.  Jensdatter, Dorthe (I2069)
 
155 1778,Begravet 5.te Søndag efter Hellig 3 konger ( 8. feb) Poul Jensen Krog fra Sulsted 69. Jensen, Fæstebonde Poul (I594)
 
156 1779 Ane Andersdatter i Bejstrup 11 Apr. Alder 60 Aar. Andersdatter, Ane (I2738)
 
157 1780 November d. 11. Jesper Larsen Skibsmand og xxx og Hustru Petronille Jochumsdatter en Datter døbt kaldt Laursine. Jespersen, Laursine (I3487)
 
158 1781 Søndag septuagesima blev Iver, Morten Christensen og Maren Gudiksdatter af Trustrups, deres Søns hjemmedåb, som forhen var født d 31 dec, bekiendtgjort.. Mortensen, Gårdmand Iver (I4101)
 
159 1785 jan d. 28 blev Søren Nielsen Smed og Kirsten Pedersdatter i Hørbye copulerede. Familie F1060
 
160 1785. 2s i advent Chresten Henrichsen og Niels Greves enke sammenviede. Familie F1504
 
161 1785. 7 p trinitatis blev Chresten Henrichsens kone Birthe Lauridsdatter jordet i sin alders 38 Aar på Snæbum Kirkegård. Lauridsdatter, Birthe (I4384)
 
162 1786, 13 p trinitatis Peder Gaardboe af Junget. Gammel 75 år. Gaardbo, Peder (I4131)
 
163 1787 D 18 juni blev Knud Hendrichsen og hans Koene Leene Laursdatter af Fielsted deres barn født og indøbt D 19 ditto og blev kaldet Zidsel og var i Kirke Søndagen d 8 Juli og blev baaren til Daaben af Laus Christensens Koene og Niels Sørensens Datter fulte med. Knudsdatter, Zidsel (I2668)
 
164 1787. 1. juli Maren Christiansdatter, gift med Knud Møller af Selde, 64 år. Christiansdatter, Maren (I4176)
 
165 1788 Nov. Niels Christensen af Lunde og Margrethe Christensdatter fra Liengaard efter foregaaende trolovelse ægteviede. Familie F701
 
166 1788. 6 juli Thomas Pedersen i Westeris og Maren Jensdatter en Datter Appolonie frembaaren af Mette Jensdatter fra Store Binderup. Thomasdatter, Appolonie (I803)
 
167 1789 2. xxxdag Michel Pedersen i Lille Thorum en Søn, Peder Mikkelsen, Gårdmand Peder (I4103)
 
168 1789 April d. 4. Christen Mortensen i Lunde gl. 50 Aar. Mortensen, Christen (I1679)
 
169 1791, aug. 3die blev Søren Nielsen i Hørbye hans Moder begraven gl. 88 ½ aar. Sørensdatter, Margrethe (I3824)
 
170 1792 blev Thøger gift med Sophie Dorothea Holck og overtog dermed Trudsholm som hun havde arvet før af sin moder.
Trudsholm er en hovedgård i Kastbjerg Sogn i Gjerlev Herred nu Randers Kommune. Den er kendt tilbage til 1381 hvor den lå halvanden kilometer længere mod nordøst for de nuværende bygninger. Et voldsted viser stadig den oprindelige beliggenhed. Den hed engang Skøttrup hovedgård og her blev Stygge Krumpen født.
De nuværende bygninger er opført i 1600-tallet, og består af en hovedfløj og to sidefløje. Hovedfløjen ligger mod vest, og er i to stokværk, bygget i munkesten over en høj kælder med sokkel af granitkvadrer. Murene er en meter tykke, og kældrene har hvælvede fangehuller. I gården har der tidligere været et trappetårn.
Trudsholm Gods er på 606 hektar med Fuglsøgaard
Ejere af Trudsholm[redigér | redigér wikikode]
(1481-1569): Familien Krumpen
(1569-1623): Familien Høg
(1623-1693): Familien Krag
(1693-1758): Familien Marsvin
(1758-1791): Familien von Raben
(1791-1792): Familien Holck
(1792-1804): Familien von Arenstorff 
von Arenstorff, Oberst Thøger Ejer af Trudsholm og Dronningborg Hovedgård (I2223)
 
171 1792, 20 maj Knud Nielsen, Møller, 74 år.  Nielsen, Møller Knud (I4175)
 
172 1795 d. 6 Feb blev Ungkarl Hans Madsen og Pigen Magrethe ægteviede. Familie F1532
 
173 1797 Hørby. Apr. 2dn Søren Nielsen i Høbye, en søn Peder døbt. Smed, Gårdmand Peder Sørensen (I312)
 
174 1798 d. 7. Januari Niels Christensen og Hustru paa Liegaard en Datter Inger Kirstine. (Lien er skrænten ved havet) Nielsdatter, Inger Kierstine (I1655)
 
175 18 aug 1855 Inger Marie Nielsen. Huusmand Niels Christian Poulsen og Hustru Ane Kirstine Sørensdatter af Skræm. Hjemmedøbt 28 aug. I kirken 18 Novbr. Nielsen, Inger Marie (I1628)
 
176 18 aug på Eskovgård død Niels Chr. Pedersen. Gårdmand i Eskov. Gift med efterlevende Maren Hansen med hvem han efterlader sig 4 børn, 3 voksne, gifte Døtre og en voksen Søn. 74 år. Pedersen, Niels Christian (I4099)
 
177 18 dec jordet Niels Jepsens hustru Mette Andersdatter 76 år. Helberskov. Andersdatter, Mette (I916)
 
178 18 feb født og hjemmedøbt Kirstine Caroline. Huusmand og Dagleier Jens Sørensen xxx Grynderup og hustru Zidsel Knudsdatter af Christrup. Jensdatter, Kirstine Caroline (I314)
 
179 18 jan 1818 død Lars Poulsen Almisselem i Vestbjerg 76 år Poulsen, Gårdmand Lauridts (I583)
 
180 18 jan blev trolovede Niels Lauridsen af Haurslef og Maren Nielsdatter af Brovst. Copulerede Dom 2. p. Trin. = 26 juni Familie F1291
 
181 18 nov 1809. Christen Christensen og Cathrine Elisabeth Mulvad filia (datter) Petronelle. Christensen, Petronelle (I3870)
 
182 18. februar 1810 meldte sig ungkarl Didrich Jensen Jørgensen Smed her af Låstrup og hans fæstemø ibid Maren Justdatter tilligemed forloverne S.Mads Bach og xx og forlangte ægteskab .Copulerede 6. april i Laastrup kirke. Familie F288
 
183 1800 den 11 August blev Huusmand Jens Peter Christensens hustru Mette Johnsdatter forløst med en søn som blev døbt i Borum Kirke den 14 søndag efter trinitatis d. 14 sept. og kaldt Christen. Jensen, Daglejer Christen (I2052)
 
184 1801 Trinitatis Søndag Gårdmand Jens Pedersen og Hustru Maren Nielsdatter af Voldbye en søn til Daaben, som blev født d. 12 April og kaldt Jens. Fremstillet ved Niels Skomagers hustru af Hamel. Mand, Gårdmand Jens Jensen (I2058)
 
185 1801, Johanne Marie, Kristen Svenstrups og Inger Maries uægte Barn i Thorup blev inddøbt d. 18 April. Daaben konfirmeret d. 26 Maj. Christensdatter, Johanne Marie (I4536)
 
186 1802, 4 oct forlovet Peder Jensen og Dorthe Jensdatter i Skjoldelev. Copulerede 26 oct. Familie F858
 
187 1807, 2 den februar Pederstrup, Christen Küsings kone, 61 år.  Knudsdatter, Maren (I4425)
 
188 1810, 8 feb. begravet Morten Chrestensen i Trustrup, gammel 76 Aar, død 31. januari. Christensen, Bonde, Sognefoged Morten (I4110)
 
189 1810, Christen Terkildsen af Røgen og Enke Anne Sørensdatter af Farre copulerede d. 14 juli Familie F852
 
190 1814 Rasmus Andersen 48 Aar og Dorthe Jensdatter 37 Aar og Enke i Skjoldelev. Trolovet 13 feb og viet 24 juni. Jensdatter, Dorthe (I2069)
 
191 1815, 11 maj, Mads Jørgensen. Forældre. Jørgen Madsen og Maren Rasmusdatter, Huusfolk i Farre. Jørgensen, Skrædder, Husmand Mads (I2046)
 
192 1816 d. 9 Sept hjemmedøbt Anders Christian Geertsen. Forældre: Geert Andersen og hustru Maren Jensdatter af Bondestand husbeboere i Manstrup Geertsen, Husmand, Daglejer Anders Christian (I4526)
 
193 1818-12-22
Aarhus Stiftstidende
Da jeg har erfaret at mange af de ærede Indvaanere i Aarhuus ere uvidende om min Løns Størrelse og Maaden hvorpaa en Deel af samme oppebæres, saa kan jeg ikke undlade at tilkiendegive: at jeg foruden 400 Rbdr. r.S. samt fri Bopæl, 4 Favne brænde efter mit Kaldsbrevs Lydende ogsaa er berettiget til at nyde Offer enhver af de sædvanlige Offerdage. Min Bopæl er paa Vestergade i Borgerskolens Bygning, hvor jeg erbødigst beder Enhver som ei offrer i Kirken, at henvende sig med det, som Evne og Venskab har tilovers for mig. J. Steenberg ordineret Catechet 
Kaas, Præst Jacob Steenberg (I2241)
 
194 1820 d, 12 nov Christen Henrichsen, Aftægtsmand 76 Aar. Henrichsen, Bonde, Lægdsmand Christen (I4381)
 
195 1820-01-13
Aarhus Stiftstidende
Idet jeg herved ærbødigst takker de ærede Venner og Velyndere heri Byen, hvilke siden mit Embedes Tiltrædelse have havt mig i kjærlig erindring ved Høitiderne, tillader jeg mig den Anmærkning: At, uagtet jeg ifjor bekjendtgjorte min paa mit Kaldebrev grundede Rettigheder til at erholde Høitidsoffer, og erindrede vedk. om, at dette var en væsentlig Deel af mine Indkomster, jeg dog har maattet erfare, at over Halvdelen af huusfædrene i Domsognet, til føleligt Savn for mig ved en talrig Families Underholdning, hidtil have aldeles glemt mig. Nogle af disse maatte dog vel i større eller mindre Grad have Evne til at yde mig en lille Skierv, og det forsikkres herved, at jeg ikke foragter endog den mindste. J. Steenberg, ordin. Cathecet 
Kaas, Præst Jacob Steenberg (I2241)
 
196 1821 confirmeret Eske Jensen af Glynge. Stedfader Jens Pedersen Moderen Kjersten Mortensdatter Glynge. 14 aar. Kundskab og opførsel: maadelig. Jensen, Gårdmand Eske (I3869)
 
197 1821 confirmeret Eske Jensen af Glynge. Stedfader Jens Pedersen Moderen Kjersten Mortensdatter Glynge. 14 aar. Kundskab og opførsel: maadelig. Jensen, Gårdmand Eske (I3869)
 
198 1821. D. 14 juli, begr, 22 juli. Maren Gudikesdatter. Enke efter Gaardmand Morten Chrestensen i Trustrup. Aftægtskone. 67 år.  Gudikesdatter, Maren (I4111)
 
199 1827, 26 Apr. født, 27 april døbt. Hans Sørensen. Forældre Søren Christensen Gaardmand og Birthe Rasmusdatter i Pederstrup.24 mai Daaben publiceret i Kirken og moderen introduceret. Sørensen, Husmand Hans (I1644)
 
200 1829 blev hun gift med Carl Christian Krebs begge 24 år
1830 og 32 fik hun 2 børn
FT 1834 havde hun mand og 2 børn
1839 døde Carl Christian. Han hængte sig.
FT 1840 boede hun hos moderen og ernærede sig med dagarbejde.
1843 blev hun gift med 6 år yngre daglejer Jens Nielsen.
1844, 46 og 49 fik hun 3 børn
FT 1845 Strandhusene 2 børn af første ægteskab + 1 barn af andet
FT 1850, 3 børn af andet ægt. Carl var murerlærling og boede hos mormor. Nielsine var i huset som tjenestepige.
FT 1860 3 børn
1877 døde Jens Nielsen. Han hængte sig.
1883 døde hun selv 77 år gl. 
Fløjstrup, Jensine Christine (I138)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 73» Næste»