Notater


Match 201 til 250 fra 3,650

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 73» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 1830, 19 juli Christiane Chrestensen, Hjemmedøbt 25 juli, i Kirken 26 December. Forældre Skolelærer og Kirkesanger Niels Christian Chrestensen og Hustru Cecilie Marie Pedersdatter. Christensen, Christiane (I1626)
 
202 1834, død 28 april, begr. 4. maj , Cresten Terkelsen født i Røgen. Gaardmand i Farre, 53 Aar. Therkildsen, Gårdmand Christen (I2056)
 
203 1837 da han var 24 år blev han far til Karens søn Hans. Forholdet blev ikke til mere. Sønnen boede hos Mads ved FT 1840 og en tjenestepige Anne Andersdatter på 16 år var nok ansat til at passe ham. Hansen, Gårdejer Mads (I3443)
 
204 1838 d 18 dec Maren Mortensdatter, Enke efter Huusmand Christen Sørensen Høgh, 89 aar. Mortensdatter, Maren (I4570)
 
205 1840, 12 maj begr. 19 maj Else Jensdatter Enke efter Aftægtsmand Iver Mortensen af Børstinggård, 69 år. Jensdatter, Else (I4102)
 
206 1843 død 10 Dec. Begravet 17 Dec. Jens Jensen, fattiglem i Snæbum, 84 Aar. Jensen, Smed Jens (I894)
 
207 1847 Enkemand Peder Sørensen Smed af Hørbye, 50 Aar gammel og enken Ellen Johanne Jensdatter af Hørbye, 32 Aar gammel gift 29 juni Familie F139
 
208 1856 død 29 januar Dorthe Jensdatter, Enke efter afdøde aftægtsmand Rasmus Andersen i Skjoldelev. 81 Aar. Jensdatter, Dorthe (I2069)
 
209 1856, 3. juni Jørgen Madsen, Fattiglem og Enkemand, 80 år. Madsen, Skrædder, Husmand Jørgen (I2054)
 
210 1860 Død 17 Decbr. Niels Jensen, Gift Huusmand i Manstrup, 70 Aar. Død af alderdom. Jensen, Gårdmand Niels (I1654)
 
211 1874 Jens Sørensen, Ungkarl, 24 aar, xxx, Indsidder i Hørby og Kirsten Pedersdatter, 25 Aar, datter af afdøde husmand Peder Sørensen, Indsidderske i hørby, Pige. Viet 9 jan 1875, Lysning begyndt 29 november. Familie F138
 
212 1881 d. 14 Januari blev Christen Henrichsens Barn i Snæbum xxx tilforn d. x december blev hjemmedøbt Kaldet Else Zidsel Katrine. Christensdatter, Else Zidsel Catrine (I936)
 
213 1882 8 januar. Inger Kirstine Nielsdatter, Enke efter Hmd. Niels Jensen af Manstrup, 84 aar. Død i Torslev, begravet i Hauerslev. Nielsdatter, Inger Kierstine (I1655)
 
214 1892 den 29 februar i Nyrup Gislum Sogn. Begravet 1 marts Ane Cathrine Pedersen i Nyrup. Enke efter Husmand Jørgen Didriksen i Nyrup. Født i Nyrup d. 15 Maj 1815. Ifølge Kirkebogen Forældre Peder Larsen og Hustru Abelone Thomasdatter, Gaardfolk i Nyrup. 76 Aar. Pedersdatter, Ane Cathrine (I534)
 
215 1896, 11 mar. Mads Jørgensen, Skrædder, Aftægtsmand på Farre Mark, Søn af Skrædder Jørgen Madsen. Enkemand eft. Hustru Ellen Maria Kristensdatter. 80 Aar gl. Jørgensen, Skrædder, Husmand Mads (I2046)
 
216 19 apr 1781 Tulstrup Christen Sørensens Søn, Søren Christensen, Gårdmand Søren (I4416)
 
217 19 dec Anna Christensd. hos Colding i Åsted alder 25 år. Christensdatter, Anne (I4090)
 
218 19 dec Karen Marie Pedersen Aftægtsmand Morten Iversens Hustru i Børstinggård, 63 år. Pedersdatter, Karenmarie (I1983)
 
219 19 jan., begr. 24 jan., Maren Madsdatter f. i Veng. Husmandsenke i Veng, 83 Aar.  Madsdatter, Maren (I2065)
 
220 19 juli beg. 24 juli, Kirsten Jensdatter, født i Veng, husmand Peder Pedersens Kone i Veng. 57 Aar. Jensdatter, Kirsten (I2051)
 
221 19 Juli Christen Andersen, 50 Aar. Sunesen, Husmand Christen Andersen (I1689)
 
222 19 oct 1830 (Caroline overstreget) Laurine Mathilde Winerød. Forældre Marie Larsen Rørtang og Barnefader udlagt Lars Madsen Winerød. Winerød, Laurine Mathilde (I3728)
 
223 19 oct. 1897 Brendstrup, Tilst, Sigfred Oskar Hagelquist. Gartner Gustav Hagelquist og Hustru Ane Kirstine Jensen, Brendstrup. Moderen er 29 Aar. Viede i Århus Domkirke 30 Sept 1891. Hagelquist, Mejeribestyrer Sigfred Oskar (I1998)
 
224 19 sep 1784. Forældre Jørgen Laursen, Anna Rasmusdatter i Gaarslev sønnen Søren. Pold, Husmand, Kurvemager Søren Jørgensen (I1641)
 
225 1901 23 maj, Griffelfeldtsgade 52,1 Poul Aage Nielsen, forældre ugift Ane Kirstine Elise Nielsen og udl. Fader Viktor Edvard Hein, som er Elektriker, Døbt d. 29 August af pastor Ifversen i Hjemmet. Fremstillet i Kirken 9/11 1902. Faddere Arbejdsmand Peter Nielsen Just og Hustru Pouline Griffenfeldtsgade 52,1. Moderen er født 15/5 1880 i Thorsø Mark, Voldby Sogn. Familienavnet (barn og moder) rettet til Just i h.t. Kirkeministeriets resolution af 6/8-52. Nielsen, Poul Aage (I2449)
 
226 1902, d. 14 sept. Harlev, begr. 20 sept, Dorthe Marie Christensen, Enke efter Arbejdsmand Jens Pedersen Veng, der døde i Harlev 26 juni 1892. Født i Borum d. 26 Maj 1830, Datter af Indsidder Christen Jensen og Hustru Maren Sørensdatter af Borum. ( fejl. Anne Pedersdatter), 72 Aar. Christensdatter, Dorthe Marie (I2049)
 
227 1907 d. 10 feb. Lundum Hede. Begravet på Lundum Kirkegård. Karen Sørensen. Opholdt sig hos sin Søn Slagter Søren Rasmussen Pold. Født på Lundumskov Mark 1831 d. 29 Okt. Datter af Husmand og Tømrer Søren Jepsen og Hustru Mette Jensdatter, Enke efter husmand Rasmus Sørensen, død 1889 d. 16 November. 75 År. Sørensdatter, Karen (I1638)
 
228 1913 Stoense 13 feb. Ane Andersdatter. Enke efter fæstegårdmand Mads Filip Hansen død 29. mar 1870, født på Skiften, Snøde 6. maj 1824. Datter af Husfæster Anders Kristensen og Hustru Ane Margrethe Clausdatter. Sidste fælles bopæl Filipgården Stoense. 88 år. Andersdatter, Ane (I3444)
 
229 1937, 6 December, Løjengård, begravet 11 Dec. på Selde Kirkegård. Maren Nielsen, født Eskildsen. Enke af Løjengård født i Selde 1863. Enke efter Anders Nielsen. 74 Aar.  Eskildsen, Maren (I1987)
 
230 1938, død på Bispebjerg hospital 2. april, begravet 3. april på Vestre Hans Jensen, født i Lille Binderup 16 juni 1879, fængselsbetjent gift med Marie, født Sørensen, Dybbølsgade 62. Jensen, Arrestbetjent Hans (I223)
 
231 2 år efter Mettes død blev han som 72 årig gift med Karen på 29 år. De fik en søn året efter. Høeg, Husmand, Hjulmand Søren Christensen (I4553)
 
232 2 brødre var præster, hans søster var gift med en præst og hans kone var præstedatter.  Lunge, Præst Hans Sørensen (I3969)
 
233 2 dage efter hans død blev der afholdt skifte. Tingberg, Gårdmand Niels Christensen (I2293)
 
234 2 feb begravet Peder Nielsen, søn af afdøde husmand Niels Pedersen og hustru af Nørre Grene. Nielsen, Husmand Peder (I1078)
 
235 2 feb jordet Anders Christensen i Als, 57 aar,  Christensen, Gårdfæster Anders (I914)
 
236 2 juli 1831, Maren Hansdatter, Aftægtskone i Breum, 74 Aar.
Samme dag 10 juli begravet 3 ældre koner. 
Hansdatter, Maren (I4191)
 
237 2 juni 1849 i Lovns viet Ungkarl Jens Pedersen tjenende i Elkjær, 36 Aar og Pigen Hansine Christiansdatter Tjenende i Louns Præstegaard, 30 Aar. Anmeldt 21 April. Familie F118
 
238 2 maj blev Møller Laurs Christensen i Bælum begravet som var 62 aar gammel. Christensen, Møller Laurs (I900)
 
239 2 maj trolovelse. Familie F414
 
240 2 mar. 1855. Caroline Amalie Petrea Alstrup. Forældre Pigen Laurine Mathilde Alstrup, 24 år og tjenestekarl Peder Hansen. Alstrup, Caroline Amalie Petrea (I729)
 
241 2. barn: 1872 Martin Johan Christensen.
"Ugift Kirsten Pedersen (23) hos moderen Peder Smeds enke. Barnefader Niels Kirkebæk".
Ved FT 1880 var Martin i pleje hos en familie med en blind datter på 25 år. 
Pedersdatter, Kirsten (I225)
 
242 2. juni Maren. Hjemmedøbt 7 juni, i Kirken 15 oct. Forældre Niels Lausen, Smed Maren Carlsdatter i Farre. Nielsdatter, Maren (I2045)
 
243 2. mai Trolovet ungkarl Niels Knudsen af Selde og Enkekone Mette Espensdatter i Moibech. Familie F1456
 
244 2. mar 1879 hjemmedøbt Nielsine Kristine Andersen af Provsten. Fremstillet i kirken 14 april. Forældre husmand Jens Kristian Andersen og Hustru Inger Marie Nielsen 23 Aar gl. af Skræm. Andersen, Nielsine Kristine (I1624)
 
245 2. nov. paa Farre Mark, Sporup Sogn begravet 8. nov paa Voldby Sogns Kirkegaard, Maren Jensen Mand, født Nielsen. Enke efter aftægtsmand Jens Jensen Mand paa Farre Mark, Datter af Smed Niels Laursen og Hustru Maren Karlsen i Farre, hvor hun er født d. 5 juni 1826, 76 Aar. Nielsdatter, Maren (I2045)
 
246 2. oktober 1699 døde .....og meget vellærde ....Peder Nielsen Brandt, Sognepræst i Lading, Sabro og Fårup Sogne, Provst over Sabro Herred, 61 år. Brandt, Præst Peder Nielsen (I2855)
 
247 2. påskedag jordet Jep Olufsens H, Helbers. NN (I937)
 
248 2.den søndag i advent lod Anders Espensen i Thorum døbe sin datter Maren. Andersdatter, Maren (I4104)
 
249 20 apr 1839 beg. 26 apr, Niels Jensen Aftægtshusmand i Breum, 87 Aar,  Jensen, Husmand Niels (I4190)
 
250 20 april blev døbt Peder Andersens Søn af Selde Iversgaard, Anders. Pedersen, Gårdfæster Anders (I2026)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 73» Næste»