Notater


Match 51 til 100 fra 3,650

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 73» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 10 feb Anders Bonde et barn Mette. Andersdatter, Mette (I916)
 
52 10 juni 1858 Søren Jørgensen Pold, Aftægtsmand Smedskjær, 74 Aar. Pold, Husmand, Kurvemager Søren Jørgensen (I1641)
 
53 10 mai, Søren Rasmussen Pold, hjemmedøbt 14 Mai, Daaben publiceret i Kirken d. 12 Sept. Huusmand og Tømrer Rasmus Sørensen og Hustru Maren Sørensen, Stagsrode Moder 26 Aar. Pold, Slagter Søren Rasmussen (I1620)
 
54 10 maj 1842, begravet 16 maj, Didrik Jørgensen, Smed og Husmand i Laastrup., 67 Aar.  Jørgensen, Husmand, Smed Dideric (I657)
 
55 10 mar 1836, Kirsten Michelsdatter. Gaardmand Michel Andersen og Hustru Ane Christensensdatter af Skammergaard. Michelsdatter, Kirsten (I1991)
 
56 10 okt 1713 begraves en Bodil Nielsdatter 90 år gammel. Måske er det hende. Nielsdatter, Bodil (I3985)
 
57 10 okt 1881 viet Ungkarl Søren Rasmussen Pold fra Stenkjær, f. 10 maj 1858 og pigen Nielsine Katrine Hansen tjenende på Stenkjær, Datter af Husmand Knud Sørensen og Hustru Karen Jensen af Trampenbjerg. født 6 feb 1859. Trolovelse anmeldt d. 10 sep til præsten. Familie F690
 
58 10.de april 1795 blev Ungkarl Laurs Nielsen og pigen Birthe Rasmusdatter af Svenstrup ægteviede. Familie F865
 
59 11 august 1943, Asperup Sogn, Odense Amt begravet 17 August i Durup Peter Christian Jensen. Aldersrentenyder af Asperup Sogn. Tidligere Vejmand i Nørager, født i Alstrup, Durup Sogn 1853 den 27 jan. Søn af Husmand Jens Pedersen og Hustru Hansine Christiansdatter. 90 år. Jensen, Landarbejder Christian Peder (I228)
 
60 11 dec Søren Christensen Aftægtsmand i Pederstrup, 76 Aar. Christensen, Gårdmand Søren (I4416)
 
61 11 december, Maren Hansdatter. Forældre Husmand Hans Nielsen og hustru Mette Mortensdatter. Hansdatter, Maren (I4100)
 
62 11 juni Johan Dehls hustru jordet. Andersdatter, Karen (I3536)
 
63 11 nov 1817 viet Ungkarl Søren Jørgensen af Hyrup 33 Aaar og Pigen Karen Marie Nielsdatter af Hyrup 27 Aar. fadder Niels Christiansen, som kunne være hendes far. Familie F698
 
64 11 sep blev Knud Alvorsen landsoldat og hans kone Leene Lausdatter i Fielsted deres barn født og indøbt d. 12 ditto og kaldet Anne Marie og var i kirken søndagen d. 7 november. Inger Hendrichsdatter var blandt fadderne.  Knudsdatter, Ane Marie (I4364)
 
65 12 apr 1812 Elisabeth, Hans Madsens Moder paa Thorup Kjær begraven 78 Aar. Andersdatter, Elisabeth (I4542)
 
66 12 apr Christen Jensen, Indsidder Almisselem i Borum, 72 Aar. Jensen, Daglejer Christen (I2052)
 
67 12 børn. Steenberg, Degn Jacob Hansen (I2249)
 
68 12 dec 1691 blev han præst i Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe.
Han blev 1712 Ejer af Ringgive Kirke.
Han var der 26 år til sin død i 1719. 
Mulvad, Peder Christensen Præst (I3912)
 
69 12 dec 1857 død Karen Marie Nielsdatter, huusmand Søren Jørgensens Hustru i Smidkjær, 67 år. Nielsdatter, Karen Marie (I1642)
 
70 12 juni 1814 Copuleret Peder Larsen 34 aar gaardmand i Nyrup og Appelone Thomasdatter 26 Aar i Testrup Kirke. Familie F289
 
71 12 maj, Maren, Esper Boels Datter af Wester Lybye.  Espersdatter, Maren (I2021)
 
72 12 mar 1830, Karen Jensdatter, Indsidder i Nyrup, 82 Aar. Jensdatter, Karen (I4360)
 
73 12 nov. 1827 Bodil Christensdatter, Peder Pedersens Kone af Witved, 71 Aar. Christensdatter, Bodil (I2063)
 
74 13 April 1815 Viet Bondekarl Jens Pedersen Toustrup 37 Aar med Gaardmansenke Kiersten Mortensdatter af Høgdahl 44 år. Familie F1376
 
75 13 aug 1775 i Westberg Enkemanden Laurs Poulsen og Pigen Zidsel Jacobsdatter forlovede. Copulerede d. 6 Oct. Familie F315
 
76 13 augusti blev jordet Niels Iversen af Vester Moibek, 54 Aar Iversen, Gårdfæster Niels (I3850)
 
77 13 feb 1749 trolovet Rasmus Basses søn Christen Rasmussen og Rasmus Søegaards Datter Kiersten Rasmusdatter af Fregerslev, som var hinandens Næstsøskende Børn efter Kongelig allernådigt derpaa forhvervede Dispensation. (næstsøskendes forældre er fætre eller kusiner)

20 juni 1749 copuleret Christen Rasmussen og Kiersten Rasmusdatter af Fregerslev. 
Familie F867
 
78 13 juli Petrine Pedersen Uægte. Kirsten Pedersen 21 Aar hos Moderen Hmd Peder Sørensens Smeds Enke i Hørby. udlagt som barnefader Tømmersvend S. M. Lojen fra Vallarum i Sverrig. Moderen tjente 10 maanedersdagen før barnets fødsel paa Volstrup, hvor den angivne barnefader paa den Tid havde arbejde.
Anmeldt under 11 August 1870 fra Hørby Sogneraad. Tilstaaelse for modtagelse afgivet under 3die Sept. 
Pedersen, Petrine (I3831)
 
79 13 maj 1832 Søby. Rasmus Mikkelsen begr. 18 maj. Aftægtsmand i Hedehusene. 79 Aar. Mikkelsen, Rasmus (I2072)
 
80 13 october 1850 død Kirsten Mortensdatter. Indsidder Jens Pedersen Coldings Kone af Bysted Kjær. 81 Aar. Mortensdatter, Kirsten (I3878)
 
81 13 sep 1857 Peder Pedersen Havekarl fød i Vedslet Sogn (fejl Vitved), Husmand i Veng, 66 Aar. Pedersen, Træskomand, Husmand Peder (I2050)
 
82 14 Dec 1828 Zidsel Jacobsdatter, Aftægtskone i Vestbjerg, 75 aar. Jacobsdatter, Zidsel (I593)
 
83 14 jan Raadmand Søren Nielsen Lunge begravet. Lunge, Skriver Søren Nielsen (I3974)
 
84 14 juli 1805 Søren Nielsen, Smed i Hørbye, 74 Aar gl. (3 mdr efter konen) Nielsen, Smed, Husmand Søren (I2671)
 
85 14 nov 1828 Husmand Eiler Pedersen Holm af Klinte ved Pæregaard. 46 Aar. Holm, Skovfoged, Husmand Eiler Pedersen (I3495)
 
86 14 nov. Ane Kristensdatter, Enke efter afdøde Gaardmand i Skammergaard Mikkel Andersen, 75 Aar. Christensdatter, Ane (I2023)
 
87 14 september 1929 Gl Nørager, Durup Sogn. Begravet 20 sept. Kirsten Jensen født Jørgensdatter. Gift kone fra Gl. Nørager. Født i Gislum 1855, 3. maj. Datter af Gaardmand Jørgen Didriksen og Hustru Ane Katrine Pedersdatter. Gift med efterlevende forhenværende Vejmand Kristian Peter Jensen. Sidste fælles bopæl i Nørager. 74 Aar. Jørgensdatter, Kirsten (I229)
 
88 1451 omtales: Otto Stampe til Klarupgaard (Fleskum Herred) som han dog kun havde i Pant af Viborg Bispestol.
Otto Stampe gav 1457 nogle Bol i Rold, Hesselholt og True til Mariager Kloster. 
Stampe, til Klarupgård Otto Folradsen (I4056)
 
89 15 dec. 1794. Iver Jørgensen Holt. ægte Søn af Landarbejder Jørgen Iversen og Elsabeth Jesdatter. Holt, Landboelsmand Iver Jørgensen (I3387)
 
90 15 Død 15 jan.,True Mark, Brabrand, begravet 20 jan., Niels Persson Hagelquist. Fhv. Gartner på True Mark, f. 1/9 1841 i Hjernarp, Sverrig, gift med afdøde Hustru Ingar Johnson. 93 år. Hagelquist, Gartner Nils Persson (I2034)
 
91 15 feb. 1853 copuleret Jens Pedersen af Venge, ungkarl 30 Aar gl. og Dorthea Marie Chistensen af Borum, Pige 23 Aar gl. Familie F844
 
92 15 feb. blev begravet Christian Skyttes moder Charlotte Harmans af Abildgård. 84 år. Harmans, Charlotte (I4261)
 
93 15 juli copulerede Jep Christensen og Ane Andersdatter af Åsted Sogn efter foregående trolovelse af 27 maj. Familie F1439
 
94 15 mar Mikkel Jacobsen af Westermojbek, som i stærk Snefog d. 7de var gået fra Selde Bye til sit hjem og fandtes død d. 8 paa Vejen, hans Alder var 61 Aar. Jacobsen, Michel (I3807)
 
95 15 okt 1840 viet Ungkarl og Gårdmand Morten Iversen, 28 År af Børstinggård og Pige Karen Marie Pedersdatter, 18 år født i Børsting. Familie F816
 
96 15 okt jordet Niels Ibsen, Fruerlund Jepsen, Niels (I915)
 
97 15 sep blev Almisselem Pernille, Jesper Larsens Enke, 76 Aar gl Jordet på Kirkegården udenfor Byen. Holst, Petronella Marie Jochumsdatter (I3531)
 
98 16 august 1893, begr. 22 august, gift Else Marie Jacobsen, Aftægtsmand Jørgen Christian Jacobsens hustru, 75 Aar. Jensdatter, Else Marie (I422)
 
99 16 juli begravet Rasmus Søgårds Hustru Hustru af Fregerslev NN (I2090)
 
100 16 nov 1889, Rasmus Sørensen Pold, Aftægtsmand Lundumskov, Gift, 66 år. Pold, Husmand, Snedker Rasmus Sørensen (I1629)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 73» Næste»