Biskop i Ålborg Frantz Olsen Thestrup

Biskop i Ålborg Frantz Olsen Thestrup[1]

Mand 1653 - 1735  (82 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Kilder    |    Begivenhedskort    |    Alle    |    PDF

 • Navn Frantz Olsen Thestrup  [2
  Præfiks Biskop i Ålborg 
  Fødsel 6 jul. 1653  Dalby, Hindsholm, Odense Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Død 17 aug. 1735  Budolfi, Ålborg Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Notater 
  • Frantz Olsen/Olufsen Thestrup, Biskop i Ålborg 6 jul 1653 Dalby – 1735 Ålborg, 82 år
   Thestrup, Frands, Biskop, er født i Dalby paa Hindsholm og Søn af Præsten Ole T. Moderen, Kirstine Moth fra Flensborg, var Datter af forhenværende kejserlig Livlæge Matth. M. og Faster til Sophie Amalie M., Grevinde af Samsø. 1670 blev han Student efter privat Forberedelse og studerede derefter østerlandske Sprog i Kiel. 1672 vendte han tilbage til Kjøbenhavn, tog theologisk Examen og blev Dekan paa Kommunitetet og Alumnus paa Valkendorfs Kollegium. 1675 tog han Magistergraden, begyndte at studere Medicin og fik tillige med sin Fætter Matth. Moth Vejledning i Anatomi hos Dr. Niels Steensen. Dette Studium blev dog afbrudt allerede samme År, da han blev udnævnt til Rektor ved Nyborg Skole, som han bragte i god Stand, efter at den havde været sin Opløsning nær. Fra 1681 virkede han tillige som Hjælpepræst i Nyborg med Løfte om Succession i Kaldet. Hans praktiske Erfaringer fra Skolegerningen kom i hans senere Virksomhed Almueoplysningen til gode. 1684 blev han Præst i Nakskov, 1685 Provst i Laalands Nørreherred og visiterede ofte i de følgende Aar for Biskop Kingo. For Nakskov fik han stor Betydning. Igennem sine omhyggelige Katekisationer og Fredagsprædikener over udvalgte Stykker af begge Testamenter vakte han baade hos gamle og unge et aandeligt Røre, som hidtil var ukendt i Menigheden. Samtidig hermed blev han optagen som Medarbejder ved en paatænkt ny Bibeludgave med tilføjede Fortolkninger, hvortil han udarbejdede Forklaringen til Profeten Hoseas. Igennem sin Forbindelse med den Mothske Slægt fik han Indflydelse paa Udarbejdelsen af Kirkeritualet, ligesom han, vistnok ad samme Vej, fik sine Embedsindtægter betydelig forøgede ved Branderslevs Sogns Forening med Nakskov. 1698 blev han Præst ved Helliggejstes Menighed i København og Direktør for de fattiges Væsen. I sit nye Embede fortsatte han sin kateketiske Virksomhed til Forargelse for sine Embedsbrødre, der mente, at den passede bedre i Landsbymenigheder end i Hovedstaden. Men han lod sig ikke anfægte deraf; fra 1702 af holdt han 2 Gange om Ugen offentlig Katekisation i Helliggejstes Kirke, og efterhaanden fulgte de andre Præster i hans Spor. Hans Virksomhed fandt saa stor Anerkjendelse i hans Menighed, at han allerede s. A. ved frivillige Bidrag fik oprettet en Friskole i Sognet, hvor en stor Del af Børnene foruden Undervisning tillige fik Klæder og Bespisning. Bidragene indgik saa rigelig, at man kunde bygge Skolen et eget Hus, og at den allerede, førend T. traadte over i anden Virksomhed, havde en Kapital paa over 5000 Rdl. Efterhaanden fulgte de andre Sogne dette smukke Exempel, og dermed var Grunden lagt til Københavns Almueskolevæsen. Igennem den Mothske Slægt skal T. have faaet Christian V’s Løfte paa Fyns Bispestol, som han dog ikke naaede frem til. Men 1709 udnævnte Frederik IV ham paa sin italienske Rejse, i Florents, til Biskop i Aalborg.
   Før sin Afrejse fra Hovedstaden skænkede han Valkendorfs Kollegium, hvor han havde haft Fribolig i sin Studietid, 70 «gode Bøger» og en stor Samling Universitetsprogrammer. Under sin Præstegerning havde T. gjort sig særlig fortjent ved at arbejde for Almueoplysningen, og han fortsatte denne Virksomhed i Aalborg, men fra nu af var hans Opmærksomhed nærmest henvendt paa Almueundervisningen paa Landet. Fra 1712 af søgte han at gjennemføre Katekisation i alle Stiftets Kirker med en Inddeling af Børnene i Klasser efter deres Kundskaber, og han lod Præsten Christoffer Mumme udarbejde en Katekismus til Brug for 3 Saadanne Klasser. 1717 holdt han i Aalborg stor Jubelfest med Prædikener og Katekisationer til Minde om Reformationen. 1731 deltog han i Kongekroningen i Frederiksborg Slotskirke, og Kongen skænkede ham i den Anledning et prægtigt Sølvmors Bispeskrud. 1735 udgav han sine Prædikener over Colossenserbrevet, som han indledede med en Dedikation til Kongen og Dronningen, og til Tak derfor fik han Rang med Etatsraader med Anciennitet fra 1711. Han døde 17. Aug. 1735.
   Han ægtede:
   1. (27. April 1682) Else Mule, Præstedatter fra Nyborg (d. 1697),
   2. (12. Dec. 1698) Magdalene Bornemann (d. 1715), Datter af Assessor Cosmus B. (II, 527) og Enke efter københavnsk Raadmand Morten Nielsen Budolph.
   Foruden ovennævnte Prædikener og 2 Ligprædikener har T. udgivet en lille Samling Brudetaler, der kun nævnes her paa Grund af den grænseløse Smiger, hvormed han i Fortalen overdængede sin nære Slægtning Matth. Moth, hvem han skyldte sine Forfremmelser. 1736 solgtes i Aalborg hans store og fortrinlige Bogsamling. Heraf maa fremhæves 487 Folianter og deriblandt en Række kostbare Bibeludgaver og Udgaver af Kirkefædrene, desuden, i forskellige Formater, over 100 Ligprædikener og mange engelske og hollandske Værker, nærmest paa Bibelfortolkningens Omraade.
   Han var altid en meget ærværdig, venlig og behagelig mand. Iblandt vore danske biskoper var han den sidste, som bar langt skæg og sit eget hår. Efter 60 embedsår døde han 82 år gammel. Han var biskop i 27 år.
   Hans første hustru Else Mule er begravet i Nakskov inde i kirken. Hans 2 hustru Magdalene Bornemann hviler hos ham i Budolfi Kirke i Aalborg i en begravelse bag alteret. Efter sin sidste hustrus død sad han enkemand i 20 år, og omsider træt af mange års arbejde og mæt af mange lyksaligheder, gik han ind til den sidste hvile.
  • Præst i Budolfi 1709-35
  Person-ID I403  Mine børnebørns aner
  Sidst ændret 17 jan. 2021 

  Far Provst Ole Rasmussen Thestrup,   f. 30 okt. 1613, Århus Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 18 jan. 1673, Dalby, Odense Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 59 år) 
  Mor Margrethe Kirstine Moth,   f. 1612, Flensborg Tyskland Find alle personer med begivenheder på dette stedd. ml. 1653 og 1681 (Alder 41 år) 
  Ægteskab 7 feb. 1642  Domhuset Viborg Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F242  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Provstedatter Else Hansdatter Mule,   f. 12 maj 1658, Odense Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 7 jan. 1697, Nakskov, Maribo Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 38 år) 
  Ægteskab 27 apr. 1682  Aalborg Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Biskopsdatter Christiane Amalie Thestrup,   f. 1693, Nakskov, Maribo Find alle personer med begivenheder på dette stedd. 3 maj 1735, Budolfi, Ålborg Find alle personer med begivenheder på dette sted (Alder 42 år)
   2. Else Thestrup
   3. Ole F Thestrup
   4. Kirstine Thestrup
   5. Hans Muhle Thestrup
   6. Mathias Thestrup
   7. Christian Thestrup
  Familie-ID F220  Gruppeskema  |  Familietavle
  Sidst ændret 22 nov. 2016 

 • Begivenhedskort
  Link til Google MapsFødsel - 6 jul. 1653 - Dalby, Hindsholm, Odense Link til Google Earth
  Link til Google MapsÆgteskab - 27 apr. 1682 - Aalborg Link til Google Earth
  Link til Google MapsDød - 17 aug. 1735 - Budolfi, Ålborg Link til Google Earth
   = Link til Google Earth 

 • Billeder

  Biskop
  Frantz Olesen Thrstrup

  Præstetavle Budolfi

 • Kilder 
  1. [S273] Emil Balle-Petersen, Min fædrene og mødrene slægt.

  2. [S31] Internet.